Calculator

The prices in the calculator are in Bulgarian levs, excluding of VAT.

 

       The calculation obtained here is indicative only and cannot serve as quotation. A specific quotation can be obtained after a request for inspection at phone number 02 93030 and completed site inspection.

наименование услуга мерна единица единична цена брой сума избери

General construction and installation works

Placing of corrugated cardboard and adhesive plasters on floors ( work plus materials ) m2 2.99 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of nylon covers and adhesive plasters ( work plus materials ) m2 1.68 лв. 0.00 лв. Избери
Moving and packing of furniture ( work plus materials ) quantity 13.23 лв. 0.00 лв. Избери
Washing of walls and ceilings ( work plus materials ) m2 1.31 лв. 0.00 лв. Избери
Removing of wallpapers ( work ) m2 1.47 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of cornices, blinds ( work ) m 3.31 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of old cupboards ( work ) quantity 19.85 лв. 0.00 лв. Избери
Removing of adhesive linoleum, fitted carpets ( work ) m2 2.73 лв. 0.00 лв. Избери
Removing of non-adhesive linoleum, fitted carpets ( work ) m2 1.3 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling and installation of aluminum or panel radiator ( work ) quantity 33.6 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of cast-iron radiator with up to 6 bars ( work ) quantity 19.85 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of cast-iron radiator with more than 6 bars ( work ) quantity 27.56 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of boiler ( work ) quantity 16.54 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of radiator - aluminum or panel ( work ) quantity 77.7 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of old mosaic plinth ( work ) m 2 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of terrace glazing panels - black iron ( work ) m2 7.25 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of wall wooden panels ( work ) quantity 6.62 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of wooden panels ( work ) m2 7.93 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of washbasin, sink ( work ) quantity 6.62 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of monoblock toilet, lavatory pan ( work ) quantity 13.23 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of cast-iron flushing cistern ( work ) quantity 5.51 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of bathtub ( work ) quantity 26.46 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of mixers and accessories ( work ) quantity 5.3 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of siphon ( work ) quantity 16.55 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of shower cabin ( work ) quantity 33.1 лв. 0.00 лв. Избери
Wallpaper sticking ( work plus glue ) m2 8.4 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of cornices for curtains, blinds ( work ) m 6.62 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of bathroom lyra ( work ) quantity 44.1 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of ordinary shower cabin, bathtub ( work ) quantity 132.3 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of shower cabin, hyrdo-massage bathtub ( work ) quantity 159.9 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of boiler ( work ) quantity 54.6 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of lavatory pan ( work ) quantity 27.55 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of flush cistern ( work ) quantity 26.46 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of washbasin, sink ( work ) quantity 26.45 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of toilet monoblock ( work ) quantity 52.9 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of mixers and accessories ( work ) quantity 15.85 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of mirror ( work ) quantity 15.75 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of kitchen sink grinder ( work ) quantity 12 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of washing machine ( work ) quantity 18.9 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of dishwasher ( work ) quantity 18.9 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of ordinary bathtub ( work ) quantity 152.25 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of lavatory pan ( work ) quantity 13.23 лв. 0.00 лв. Избери
Преправяне на изводи и монтаж на радиатори-алуминиев или панелен ( труд+фитинги ) quantity 77.7 лв. 0.00 лв. Избери
Демонтаж вентилатор и зазиждане на отвор ( труд + материали ) quantity 19.86 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж и свързване на вентилатор ( труд + материали ) quantity 18.72 лв. 0.00 лв. Избери
Оформяне отвор за вентилатор ( труд + материали ) quantity 31.8 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж на душ,смесител за вграждане ( труд + материали ) quantity 82.86 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж на конзолна мебел за баня с мивка ( труд ) quantity 63 лв. 0.00 лв. Избери
Изнасяне на гардероб ( труд ) quantity 23.82 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж конзолна тоалетна чиния ( труд ) quantity 33.06 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж на структура за конзолна тоалетна чиния ( труд ) quantity 63 лв. 0.00 лв. Избери
Демонтаж на лира ( труд ) quantity 31.5 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж на ревизионен капак ( труд, без капака ) quantity 13.26 лв. 0.00 лв. Избери
Изрязване и затапване изводи на отоплителна лира ( труд + материали ) quantity 23.63 лв. 0.00 лв. Избери
Шкурене тръби на парна инсталация ( труд ) m 3 лв. 0.00 лв. Избери
Боядисване тръби на парна инсталация ( труд + материали ) m 5.04 лв. 0.00 лв. Избери
Демонтаж на аксесоари ( труд ) quantity 2.82 лв. 0.00 лв. Избери
Демонтаж на аксесоари за баня със запазване за последващ монтаж ( труд ) quantity 7 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж аксесоари за баня ( труд + материали ) quantity 12.6 лв. 0.00 лв. Избери
Демонтаж и монтаж на алуминиев радиатор/лира ( труд ) quantity 43.2 лв. 0.00 лв. Избери
Демонтаж на лира,преработка изводи и последващ монтаж ( труд + материали ) quantity 52.8 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж на стъклен параван ( труд ) quantity 130 лв. 0.00 лв. Избери
Демонтаж и последващ монтаж Ал.лира ( труд ) quantity 44.16 лв. 0.00 лв. Избери
Пробиване на отвор в тухла и оформяне за свързване абсорбатор към комин ( труд + материали ) quantity 28.92 лв. 0.00 лв. Избери
Направа кутия около PVC тръба Ø110 с блокчета Итонг вкл.облицоване сплочки и PVC лайсни ( труд + материали, без плочките ) quantity 35.52 лв. 0.00 лв. Избери
Лепене и напасване на винилен тапет ( труд + материали ) m2 15.84 лв. 0.00 лв. Избери
Измазване бетонна шапка на парапет до 30см от три страни:грундиране,обмазване с хидроизолация,циментова мазилка с мрежа,полагане на ръбохранители ( труд + материали ) m 21.36 лв. 0.00 лв. Избери
Възстановяване шапка на парапет до 30см: изграждане кофраж с капка, шприц, армиране,бетониране ( труд + материали ) m 62.88 лв. 0.00 лв. Избери
Демонтаж на дюшеме и събиране на посипка ( труд ) m2 22.08 лв. 0.00 лв. Избери
Полагане на двукомпонентна, течна хидроизолация Изомакс и гумирана компесаторна лента по ъгли ( труд + материали ) m2 45 лв. 0.00 лв. Избери

Gutters and drainpipes

Dismantling of drainpipes and gutters ( work ) m 2.68 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of galvanized sheet iron gutters ( work plus materials ) m 18.9 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of galvanized sheet iron drainpipes ( work plus materials ) m 21.84 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of French curves for galvanized sheet iron drainpipes ( work plus materials ) quantity 10.29 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of galvanized gutter guard ( work plus materials ) m 10.5 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of water collection container of galvanized sheet iron ( work plus materials ) quantity 21 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of PVC gutters ( work plus materials ) m 25.1 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of PVC drainpipes ( work plus materials ) m 20.16 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of French curves for PVC drainpipes ( work plus materials ) quantity 8.77 лв. 0.00 лв. Избери
Почистване на улуци ( труд ) m 1 лв. 0.00 лв. Избери

Gypsum plasterboard

Lining of ceilings of a structure with waterproof g. p. ( work plus materials ) m2 37.28 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of gypsum plasterboard case ( work ) m 19.16 лв. 0.00 лв. Избери
Wall lining of a structure ( work plus materials ) m2 23.84 лв. 0.00 лв. Избери
Wall lining of a structure with water-resistant gypsum plasterboard ( work plus materials ) m2 25.15 лв. 0.00 лв. Избери
Lining of ceilings of a structure in one plain ( work plus materials ) m2 35.18 лв. 0.00 лв. Избери
Lining of ceilings of a structure in one plain - water-resistant g.p. ( work plus materials ) m2 31.29 лв. 0.00 лв. Избери
Building of partitioning wall with bat wool ( work plus materials ) m2 48.83 лв. 0.00 лв. Избери
Partitioning wall with bat wool - water resistant g. c. ( work plus materials ) m2 50.93 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of a second layer of gypsum plasterboard ( work plus materials ) m2 4.62 лв. 0.00 лв. Избери
Making of a case of gypsum plasterboard structure ( work plus materials ) m 35.07 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of second layer of cardboard - water-resistant gypsum plasterboard ( work plus materials ) m2 5.57 лв. 0.00 лв. Избери
Reversing of windows and doors unilaterally with g.c. ( work plus materials ) m 13.91 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of edge protector ( work plus materials ) m 5.51 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of mineral wool 5 [cm]; 13-14 [kg] / [m3] ( work plus materials ) m2 5.51 лв. 0.00 лв. Избери
Изграждане на 10см предстенна обшивка от гипсокартон двойна плата, на конструкция с шумоизолация ( труд + материали ) m2 96 лв. 0.00 лв. Избери

WS&S

Replacement of vertical water supply standpipe of up to Ø32 ( work plus materials ) quantity 185.22 лв. 0.00 лв. Избери
Replacement of vertical water supply standpipe, duct Ø110 with branch Ø110 and Ø50 ( work plus materials ) quantity 143.35 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of water-meter ( work ) quantity 13.25 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of floor siphon ( work ) quantity 22.05 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of polypropylene turn-cocks Ø20 ( work ) quantity 5.78 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of polypropylene turn-cocks Ø25 ( work ) quantity 5.3 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of polypropylene pipes and adapting pieces Ø20 ( work plus materials ) m 22.26 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of PPR pipes and adapting pieces Ø25 ( work plus materials ) m 23.42 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of PPR pipes and adapting pieces Ø32 ( work plus materials ) m 27.36 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of PVC Ø40 with access fittings ( work plus materials ) m 9.92 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of PVC Ø50 with access fittings ( work plus materials ) m 14.81 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of PVC Ø110 with access fittings ( work plus materials ) m 24.25 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of thick-wall PVC Ø110 ( work plus materials ) m 32.76 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of floor siphon with lateral drainage ( work plus materials ) quantity 72.77 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of old galvanized pipes ( work ) quantity 8.82 лв. 0.00 лв. Избери
Stowing the route of a channel pipe Ø50 ( work plus materials ) m 3.9 лв. 0.00 лв. Избери
Pecking of a route for conduit /brick/ Ø50 ( work ) m 3.75 лв. 0.00 лв. Избери
Pecking of a route for conduit /concrete/ Ø50 ( work ) m 6.88 лв. 0.00 лв. Избери
Pecking of a route for conduit /brick/ Ø110 ( work ) m 7.04 лв. 0.00 лв. Избери
Pecking of a route for conduit /concrete/ Ø110 ( work ) m 8.61 лв. 0.00 лв. Избери
Recast / displacement of a water meter up to 50[cm] ( work plus materials ) quantity 45 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and installation of universal set for battery - stowing, fixing, leveling, coating ( work plus materials ) quantity 37.8 лв. 0.00 лв. Избери
Демонтаж на водомер ( труд ) quantity 15.88 лв. 0.00 лв. Избери

Electric services

Installation of switch, wall-plug ( work ) quantity 4.55 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of electric boiler panel ( work ) quantity 15.6 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of a lighting unit - "moon" type / ceiling lamp / sconce ( work ) quantity 10.4 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of a luminiscent lighting unit - wall, ceiling ( work ) quantity 15.6 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of tri-phase electrometer ( work ) quantity 39 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of tri-phase electrical switch ( work ) quantity 8.45 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of one-phase electrometer ( work ) quantity 26 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of staircase automatic lighting switch ( work ) quantity 19.5 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of apartment electric panel with up to 8 safety-fuses ( work ) quantity 65 лв. 0.00 лв. Избери
Stowing of ducts for electric lines ( work plus materials ) m 5.72 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of electric wall-plug ( work ) quantity 1.56 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of lighting unit ( work ) quantity 3.9 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of lowering transformer for "moon" type lighting unit ( work ) quantity 7.8 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and laying of cable 3 х 1,5 [mm²] in a ready cable trench - hidden installation (work plus materials) m 2.96 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and laying of cable 3 х 1,5 [mm²] - surface-mounted by brackets ( work plus materials ) m 4.45 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and laying of cable 3 х 2,5 [mm²] in a ready cable trench - hidden installation ( work plus materials ) m 4.03 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and laying of cable 3 х 2,5 [mm²] - surface-mounted by brackets ( work plus materials ) m 5.07 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and laying of cable 3 х 4 [mm²] in a ready cable trench - hidden installation ( work plus materials ) m 5.27 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and laying of cable 3 х 4 [mm²] - surface-mounted by brackets ( work plus materials ) m 6.18 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and laying of cable 3 х 6 [mm²] in a ready cable trench - hidden installation ( work plus materials ) m 6.89 лв. 0.00 лв. Избери
Supply and laying of cable 3 х 6 [mm²] - surface-mounted by brackets ( work plus materials ) m 7.54 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of cable ducts from 2,5 to 3,5 [cm] ( work plus materials ) m 2.86 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of cable ducts from 3,5 to 10 [cm] ( work plus materials ) m 7.54 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of cable tray from 10 to 40 [cm] ( work plus materials ) m 7.54 лв. 0.00 лв. Избери
Arranging cables in a cable tray from 10 to 40 [cm] ( work plus materials ) m 3.12 лв. 0.00 лв. Избери
Milling a hole in brick for installation of a console / junction box ( work ) quantity 7.2 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of electrical console / junction box ( work plus materials ) quantity 4.55 лв. 0.00 лв. Избери
Digging an trench in brick for laying a cable / corrugated pipe ( work ) m 2.6 лв. 0.00 лв. Избери
Digging an trench in concrete for laying a cable / corrugated pipe ( work ) m 5.2 лв. 0.00 лв. Избери
Laying of a corrugated pipe Ø16 in trench ( work plus materials ) m 1.73 лв. 0.00 лв. Избери
Pulling a low voltage cable in a corrugated pipe ( work ) m 1.04 лв. 0.00 лв. Избери
Connection of an electrical aplliance - rigid connection (work + luster terminals) quantity 5.85 лв. 0.00 лв. Избери
Installation and connection of a ventilator ( work plus materials ) quantity 45.5 лв. 0.00 лв. Избери
Breaking a brick wall for hidden installation of Main Distribution Board - up to 8 (eight) fuses ( work ) quantity 26 лв. 0.00 лв. Избери
Making an opening in gypsum board construction for hidden installation of Main Distribution Board - up to 8 (eight) fuses ( work ) quantity 32.5 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of ventilator - keeping the ventilator ( work ) quantity 6.24 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling by keeping the accessories and mounting of covers for electric sokets and switches ( work ) quantity 2.3 лв. 0.00 лв. Избери

Screeds

Screed with Colourkit ( work plus materials ) m2 6.3 лв. 0.00 лв. Избери
Gypsum screed of walls ( work plus materials ) m2 9.66 лв. 0.00 лв. Избери
Gypsum screed of ceiling ( work plus materials ) m2 9.98 лв. 0.00 лв. Избери
Fine gypsum screed of walls and ceiling ( work plus materials ) m2 8.6 лв. 0.00 лв. Избери
Reversing of opening with fine screed unilaterally ( work plus materials ) m 13.65 лв. 0.00 лв. Избери
Abrading of walls and ceiling ( work ) m2 2 лв. 0.00 лв. Избери
Ground coating with deeply penetrating primer ( work plus materials ) m2 2.47 лв. 0.00 лв. Избери
Mending of damaged sections of walls and ceilings ( work plus materials ) m2 8.6 лв. 0.00 лв. Избери
Mending and screed of cracks ( work plus materials ) m 3.47 лв. 0.00 лв. Избери

Painting

Preparation of walls - removal of oil paint with hammer ( work ) m2 2 лв. 0.00 лв. Избери
Painting of walls and ceilings - white latex paint ( work plus materials ) m2 7.19 лв. 0.00 лв. Избери
Painting of walls and ceilings - colored latex paint up to 2 colors in a light color range ( work plus materials ) m2 8.3 лв. 0.00 лв. Избери
Painting with oil paint ( work plus materials ) m2 7.4 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of decorative cornices ( work ) m 3.15 лв. 0.00 лв. Избери

Tiles

Dismantling of tile lining on walls and floor ( work ) m2 4.41 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of old tile plinth ( work ) m 1.31 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of tiles on walls, tile size 20 [cm] to 50 [cm] ( work plus materials, exclusive of tile price ) m2 29.98 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of tiles on floor, tile size 20 [cm] to 50 [cm] ( work plus materials, exclusive of tile price ) m2 28.67 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of tiles on floor and walls, tile size under 20[cm] ( work plus materials ) m2 45.62 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of plinth from tiles along stairs ( work plus materials, exclusive of tile price ) m 15.86 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of frieze ( work plus materials, exclusive of frieze price ) m 9.92 лв. 0.00 лв. Избери
Reversing of doors and windows with tiles and PVC finishing strips ( work plus materials, exclusive of tile price ) m 35.44 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of angles for tiles ( internal and external ) m 6.62 лв. 0.00 лв. Избери
Facing of steps, vertical + horizontal part up to 30 [cm] ( work plus materials, exclusive of tile price ) m 22.05 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж на цокъл-плочки ( труд + материали, без стойността на плочките ) m 15 лв. 0.00 лв. Избери
Машинно рязане на плочки за цокъл ( труд ) m 1.9 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж плочки по под с размер от 20 [cm] до 50 [cm] с флекс лепило ( труд + материали, без стойността на плочките ) m2 39.24 лв. 0.00 лв. Избери
Обръщане на борд,корито с плочки и 2бр.лайсни ( труд + материали, без стойността на плочките ) m 29.93 лв. 0.00 лв. Избери
Изграждане на борд в баня без облицовка ( труд + материали ) m 33.07 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж на мозайка от декоративни плочи ( труд + материали, без стойността на плочките ) quantity 13.2 лв. 0.00 лв. Избери
Направа кутия от плочки по под около тръби на парно/щранг ( труд + материали ) quantity 14.52 лв. 0.00 лв. Избери
Напасване на декоративно пано от плочки ( труд + материали, без стойността на плочките ) m2 26.4 лв. 0.00 лв. Избери

Waterproofing

Laying of reinforced Voalit without slate - 3 [mm] ( work plus materials ) m2 15.07 лв. 0.00 лв. Избери
Laying of reinforced Voalit with slate ( work plus materials ) m2 16.38 лв. 0.00 лв. Избери
Polysol with mineral slate ( work plus materials ) m2 21.42 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of drain with rosette ( work plus materials ) m2 55.6 лв. 0.00 лв. Избери
Laying of liquid hydroinsulation - 2 layers ( work plus materials ) m2 16.54 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of waterproofing strip in corners ( work plus materials ) m 11.24 лв. 0.00 лв. Избери

Parquet

Removal of parquet ( work ) m2 2.42 лв. 0.00 лв. Избери
Varnishing with polyurethane, two-component varnish - two layers ( work plus materials ) m2 13 лв. 0.00 лв. Избери
Removal of laminated parquet ( work ) m2 2.21 лв. 0.00 лв. Избери
Removal of parquet ledges ( work ) m 1.68 лв. 0.00 лв. Избери
Scraping and lacquering with Bulgarian lacquer ( work plus materials ) m2 9.24 лв. 0.00 лв. Избери
Jointing of parquet ( work plus materials ) m2 3.9 лв. 0.00 лв. Избери
Laying new solid parquet - gluing, sanding, grouting and varnishing with polyurethane varnish - two layers ( work plus materials ) m2 36.4 лв. 0.00 лв. Избери
Parquet rearranging, gluing, sanding, grouting and varnishing with polyurethane varnish - two layers ( work plus materials ) m2 39.85 лв. 0.00 лв. Избери
Arranging of solid parquet, dry arranging ( work ) m2 10.4 лв. 0.00 лв. Избери
Arranging of laminated parquet ( work ) m2 4 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of parquet ledges ( work ) m 2.63 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of transitional floor strip ( work plus materials ) quantity 13.23 лв. 0.00 лв. Избери
Доставка и монтаж на подложка за подова настилка,вкл.OSB - 18мм,укрепващи дюбели,фибран 2см. и лепило за топлоизолация ( труд + материали ) m2 42 лв. 0.00 лв. Избери

Crushing

Crushing of concrete ( work ) m2 158.76 лв. 0.00 лв. Избери
Crushing of brickwork ( work ) m3 86 лв. 0.00 лв. Избери
Crushing of plaster ( work ) m2 4.62 лв. 0.00 лв. Избери
Crushing of mosaic facing ( work ) m2 5.88 лв. 0.00 лв. Избери
Crushing of coating ( work ) m2 3.99 лв. 0.00 лв. Избери
Crushing of ducts for electric lines in brick ( work ) m 3.31 лв. 0.00 лв. Избери
Crushing of ducts for electric lines in concrete ( work ) m 4.62 лв. 0.00 лв. Избери
Drilling of opening in concrete - opening Ø36 to 0.20 [m] quantity 5.3 лв. 0.00 лв. Избери
Drilling of opening in concrete - opening Ø45 to 0.20[m] quantity 8.19 лв. 0.00 лв. Избери
Drilling of opening in brick - opening Ø36 to 0.20 [m] quantity 4.62 лв. 0.00 лв. Избери
Drilling of opening in brick - opening Ø45 to 0.20 [m] quantity 6.3 лв. 0.00 лв. Избери
Drilling of opening in concrete - opening Ø55 to 0,20 [m] quantity 20.53 лв. 0.00 лв. Избери
Drilling of opening in concrete - opening Ø55 to Ø85, 0,20 [m] quantity 29.77 лв. 0.00 лв. Избери
Drilling of opening in brick - opening Ø55 to 0,20 [m] quantity 15.86 лв. 0.00 лв. Избери
Drilling of opening in brick - opening Ø55 to Ø85, 0,20 [m] quantity 24.1 лв. 0.00 лв. Избери

Coatings

Reversing of opening with rough plaster unilaterally ( work plus materials ) m 8.98 лв. 0.00 лв. Избери
Lime-cement coating on walls and ceiling up to 3 [cm] ( work plus materials ) m2 18.27 лв. 0.00 лв. Избери
Polymer plaster on walls ( work plus materials ) m2 13.23 лв. 0.00 лв. Избери
Gypsum plaster/stucco ( work plus materials ) m2 17.85 лв. 0.00 лв. Избери
Полагане на трикомпонентна интериорна мазилка OIKOS ( труд + материали ) m2 0 лв. 0.00 лв. Избери
Вароциментова армирана мазилка по стени до 3см с арматурна мрежа Ø4мм ( труд + материали ) m2 27.02 лв. 0.00 лв. Избери
Полагане на циментова мазилка с мрежа по цтени ( труд + материали ) m2 21.9 лв. 0.00 лв. Избери
Шприц ( труд + материали ) m2 3.53 лв. 0.00 лв. Избери

Masonry

Laying of 12.5 [cm] ceramic bricks ( work plus materials ) m2 38.59 лв. 0.00 лв. Избери
Laying of 25 5 [cm] ceramic bricks ( work plus materials ) m2 46.31 лв. 0.00 лв. Избери
Laying of 5 [cm] aerated concrete bricks ( work plus materials ) quantity 42 лв. 0.00 лв. Избери
Laying of 10 [cm] aerated concrete bricks ( work plus materials ) m2 51.19 лв. 0.00 лв. Избери
Laying of 15 [cm] aerated concrete bricks ( work plus materials ) m2 63 лв. 0.00 лв. Избери
Laying of 25 [cm] aerated concrete bricks ( work plus materials ) m2 85.68 лв. 0.00 лв. Избери

Plasters

Priming with concrete bonding agent ( work plus materials ) m2 7.3 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of floor plaster up to 5 [cm] ( work plus materials ) m2 20.11 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of reinforced floor plaster up to 5 [cm] ( work plus materials ) m2 24.52 лв. 0.00 лв. Избери
Placing of self-spilling plaster ( work plus materials ) m2 19.15 лв. 0.00 лв. Избери
Полагане на изравнителна замазка ( труд + материали ) m2 20.53 лв. 0.00 лв. Избери

Doors

Installation of entry door in wooden casing ( work plus materials ) quantity 88.2 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of ordinary door in wooden casing ( work plus materials ) quantity 66.15 лв. 0.00 лв. Избери
Installation of entry door in steel casing ( work plus materials ) quantity 132.3 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of entry door in wooden casing ( work ) quantity 19.85 лв. 0.00 лв. Избери
Dismantling of ordinary door in wooden casing ( work ) quantity 12.6 лв. 0.00 лв. Избери
Шкурене,китване и лакиране/боядисване на врата ( труд + материали ) quantity 58.72 лв. 0.00 лв. Избери
Изработка,доставка и монтаж на алум.врата, система ALTEST,студен профил ( труд + материали ) quantity 312 лв. 0.00 лв. Избери

Waste

Transportation of waste with 4 [m³] container quantity 154.35 лв. 0.00 лв. Избери
Collecting, disposal and transportation of construction waste ( work plus materials ) m3 115.5 лв. 0.00 лв. Избери

Отопление и Климатизация

Прерязване тръба на парна инсталация+монтаж редуктивен фитинг за връзка с ал.тръба ( труд + материали ) quantity 66.48 лв. 0.00 лв. Избери
Монтаж чугунен радиатор до 6 глидера ( труд + материали ) quantity 47.4 лв. 0.00 лв. Избери
Разкъртване трасе за ПЕ тръба с ал.вложка в тухла ( труд ) m 9.6 лв. 0.00 лв. Избери
Доставка и монтаж на ПЕ тръба с ал.вложка Ø16 и фитинги в гофрирана тръба ( труд + материали ) m 12.36 лв. 0.00 лв. Избери
Скъсяване и затапване изводи/тръба на парна инсталация ( труд + материали ) quantity 40.2 лв. 0.00 лв. Избери
Запълване на трасе за инсталация Ø32 ( труд + материали ) m 24 лв. 0.00 лв. Избери
Демонтаж на чугунен радиатор до 6 глидера ( труд ) quantity 23.82 лв. 0.00 лв. Избери

Дограма

Изработка,доставка и монтаж на ПВЦ прозорец,двуслоен стъклопакет KOMMERLING едно крило ( труд + материали ) quantity 439.2 лв. 0.00 лв. Избери
Изработка, доставка и монтаж на ПВЦ дограма"пистолет" двуслоен стъклопакет ( труд + материали ) quantity 608 лв. 0.00 лв. Избери

Вие избрахте

Обща стойност на ремонта: 0 лв.

 

The presented prices are indicative and do not constitute a commercial proposal for the execution of works .Each offer is prepared after site inspection.

 

It is individual and takes into account the specifics of the construction and repair works on your site.

 

The cost of an inspection is 30 BGN.

 

Price for a complete audit of your property and recommendations before purchasing: 300 BGN incl. VAT.

 

For  Bathrooms with up to 4sq.m. surface  the unit prices increases by 20 percent due to specificity character of the work in undersized premises

 

 

 

The Prices are updated on January 15 of each calendar year.