Нашите предимства

Всички необходими услуги под един покрив.Хаусмайстер АД осигурява и управлява всички необходими услуги за строителство, ремонтни и довършителни работи, инвестиционно планиране и проектиране, управление и поддръжка на недвижимата собственост. Клиентите на компанията могат да разчитат на надежден партньор за качествени интериорни решения и съпътстващите ги строителни ремонти за дома и офиса, за планиране и управление на своите инвестиоционни строителни проекти или на ефикасно управление и поддръжка на своите жилищни, ваканционни, търговски и офисни площи.

 

Договаряне само с един изпълнител: Договарянето с множество доставчици на материали и различни изпълнители на разнообразни строителни дейности е непосилна задача за неспециалисти и често е свързана с неизяснени и непокрити отговорности, преразход на средства и материали и неизпълнени планове и срокове. Клиентите на Хаусмайстер АД имат привилегията да се договарят само с един професионален изпълнител, който е оторизиран и отговорен за всички проектни дейности, срокове и бюджети и който управлява проекта от името на своя клиент.

 

Комплексни услуги с осигурено финансиране. В допълнение към професионалните услуги в областта на строителството, ремонтните и двършителните работи, управлението и поддръжката на недвижимата собственост, Хаусмайстер АД може да осигури на своите клиенти подходящи решения за пълно или частично ипотечно и потребителско финансиране и имуществено застраховане т, като спести неговото време и усилия за намиране на цялостно оптиламно решение за покупко-продажба, строителство, ремонт или поддръжка на търсени или притежавани от клиентите имоти.

 

Работа по утвърдени етични принципи и немски стандарти. Мениджърите, служителите и под-изпълнителите на компанията са са приели и спазват етични принципи за защита на интересите на своите клиентите и утвърдени немски стандарти за договаряне, съгласуване, изпълнение, приключване и предаване на своите ангажименти по строителни ремонти и довършителни работи, планиране и управление на инвестиционни проекти, управление и поддръжка на недвижима собственост.

 

Коректно и точно изпълнение в рамките на договорен обхват, бюджет и срок. Мениджърите, служителите и под-изпълнителите на Хаусмайстер АД разбират и приемат грижата за точно и коректното изпълнение в рамките на догорените обхват, бюджет и срок за доставка и изпълнение на строително-ремонтните дейности.

 

Гаранция за добро изпълнение. За разлика от множеството знайни и незнайни баш-майстори, Хаусмайстер АД дава на своите клиенти и партньори гаранции за добро за изпълнение и носи своята морална и материална отговорност със застраховане на професионалните рискове и отстраняване на дефекти или некачествено изпълнение.

 

Висококвалифициран технически персонал. Техническият персонал на компанията включва висококвалифицирани архитекти, интериорни дизайнери и строителни инженери с богат и разностранен опит в областта на интериорните решения, ремонтните и довършителните работи, инвестиционното строителство, техническата поддръжка и управлението на недвижима собственост. Компанията е регистрирана в Строителната камара и притежава III категория за строителни дейности по ЗУТ.

 

Опитен управленски екип. Управленският екип на компанията включва мениджъри с богат и разностранен регионален и международен опит в областта на стратегическото бизнес и финансово планиране и управление, маркетинга и рекламата, инвестиционното планиране и управление, строително-ремонтните дейности, управлението и поддръжката на недвижима собственост. Членове на Съвета на директорите на компанията са успешни предприемачи, които имат имат дългогодишен успешен опит в създаването и развитието на бизнес начинания и компании в България и Югоизточна Европа.

Стани наш партньор

свържи се с нас