Сделки с имоти

 

 

Неизменна част от услугите, свързани с управлението, поддръжката, ремонтите и грижата за имотите са сделките с недвижими имоти, в следствие на които те се купуват, продават или отдават под наем.

 

С цел да задърржи основния фокус въррху предлагането и извършването на комплексния пул от услуги по управление, поддръжка, ремонт и грижа за имоти, но същевременно да предостави на своите клиенти бързо, коректно и качествено обслужване “Хаусмайстер” АД има изградени договорни партньорски отношения с водещите и доказани агенции за недвижими имоти на територията на цялата страна.

 

Благодарение на своите доверени партньори, “Хаусмайстер” АД има възмможността по всяко време и във всяко населено място, да осигури на своите клиенти пълна подкрепа и съдействие преди, по време на и след конкретната сделка за покупко-продажба или отдаване под наеем на недвижим имот. Спектърът от услуги включва:

 

  • търсене на имот по зададени критерии;
  • уговаряне и извършване на огледи;
  • изготвяне на сравнителни пазарни анализи;
  • водене на преговори за цени и условия на сделката;
  • пълен юридически, счетоводен и финансов асистанс;
  • проверка, изготвяне и придобиване на всички необходими документи, необходими за съответната сделка;
  • съдействие оформяне на сделка - плащане на всички данъци, такси и хонорари, олучаванее на документи от институции;
  • инспекция на съответния имот и изготвяне на документ за състоянието му;
  • и други.
Предишна Следваща