Цялостен фасилити мениджмънт

 

Собствениците и наеметалите на офис и административни сгради са убедени, че спестяват пари като оставят поддръжката и ремонта на управителите си, а те своя страна прехвърлят задачите на своя персонал или на отделни хора за съответните дейности. Истината е, че ако вашия персонал е внимателен към клиентите си, те не трябва да имат време да извършват фасилити мениджмънт - почистване, ремонт и поддръжка. Техните първични дейности трябва да бъдат тези, които генерират повече приходи за вашия бизнес. Наемайки “Хаусмайстер” АД като професионален и специфициран фасилити мениджър за обслужване на вашата сграда, вие можете да бъдете спокойни за вашия бизнес и вашите имоти и уверени, че за тях се грижат професионалисти с утвърдени стандарти за качество.

 

Други услуги

 

Охранителни услуги

 

Един от най-фажните фактори за добър фасилити мениджмънт e именно добрата охрана, благодарение на която, сградата, за която “Хаусмайстер”АД се грижи се превръща в едно по-сигурно и безопасно място за работа и живеене. “Хаусмайстер” АД предлага охранителни услуги в сътрудничеството си с експерти от тази сфера на дейност с модерни охранителни решения и професионално обслужване. В сферата на охранителни услуги предлагаме:

 

 • Физическа охрана на собствеността;
 • Централизирана охрана на сградите;
 • Консултации по сигурността;
 • Изготвяне на висококачествени и иновативни комплексни решения на въпроси, свързани със сигурността;
 • Видеонаблюдение;
 • Контрол на достъпа и други.

 

Касиер

 

С тази услугата Ви предлагаме:

 

 • събирането на дължимите такси да се извършва от нас, чрез посещение на място или при индивидуално разплащане по електронен път;
 • заплащане на фактури за електроенергия, вода и други разходи свързани с Етажната собственост;
 • водене на касова книга;
 • съхраняване и поддържане на архив на различни разплащателни документи.

 

Рецепционни услуги

 

“Хаусмайстер” АД предлага управление на вашата рецепция от опитен служител със съответните професионални умения и владеене на минимум един чужд език. Услугата включва:

 

 • постоянни информационни услуги за наемателите и посетителите на сградата, обслужване на телефонните обаждания, получаване на пощата и др;
 • приемане и настаняване на гости и посетители;
 • контрол върху мониторнинговата система за наемателите и посетителите на сградата;
 • задължения възникнали от правилата за пожарната, евакуационна безопасност и други наредби свързани с предотвратяването на проблеми в сградата;
 • управление на ключовете;
 • водене на необходимата документация.

 

Предишна Следваща