Проекти на къщи

СТРОИТЕЛСТВО ДО КЛЮЧ

 

В основата на здравото семейство стоят доверието, грижата и любовта. Зад уютния дом стоят създадената топлина и комфорта. За имате и двете трябва да създадете свой дом, а в неговата основа е проектът на къща. Наша отговорност е да погрижим да имате стабилна основа да изградите семейния уют като съставим проекта на къщата ви! 

1. Проекти на къщи от най-опитните професионалисти
1. Проекти на къщи - идеални решения за млади семейства

       

      

Изготвяне на проект на къща


Всяка ваша идея може да се превърне в реалност с взимането на правилните решения и изпълнението на всички изисквания още от самото начало. Ако имате парцел и имате идея, ние можем да изготвим проекта за вашата къща и да видим всички предимства и недостатъци поставени черно на бяло. Понякога клиентите ни имат много абстрактно виждане и интересни идеи, но залагането им в проектите за къщи може да бъде възпрепятствано. По принцип невъзможни неща няма, но може да има особеностите на парцела или специфични изисквания, които да променят първоначалната идея на проекта за къща.

Още от самото начало на изготвяне на проекта на къща в основата се вземат предвид всичките ви желания и изисквания. В този етап от проекта на къщата се начертават основните посоки на действие. Тук е моментът, в който текат различни обсъждания и се взимат решения. В проектите на къщи е важно още в самото начало да се заложат принципните изисквания към сградата, откъде и какви изходни данни трябва да бъдат набавени, както и да се определи бюджет на цялото начинание.

Консултацията за проект на къща не е задължително обвързана с изграждане на нова сграда. Проект може да се направи за преустройство на стара къща, за промяна на предназначението на сградата, пристрояване, надстрояване или реконструкции на съществуващи сгради към съществуваща. Изготвянето на проекти на къщи е многокомпонентен процес, който включва избора на подходяща конструктивна система, избор на строителни материали, избор на подходяща изолационна система (хидроизолационна система и топлоизолационен пакет) и други.

Изборът на подходяща конструктивна система е елемент от проекта на къщата, който е от изключителна важност. Това са основите на вашия дом и решението трябва да бъде много прецизно взето. При който и да е избор на конструктивна система в проекта на къщата, трябва да бъдат взети под внимание всички фактори.

По време на консултацията нашите специалисти ще направят прецизен и детайлен оглед преди да обсъдите, каквото и да било по проекта на къщата. Тъй като това е голямо инвестиционно начинание с резултати в дългосрочен план, може да бъде направен одит още преди да бъде закупен парцел. Така има възможност да се обсъдят всички плюсове и минуси още преди изготвянето на проекта на къщата.

Одитът на даден парцел е от изключителна важност и е тясно свързан с проекта на къщата. При одита се разглеждат параметрите на застрояване, обсъжда се изложението на всяко едно помещение, оценяват се теренните дадености и се обръща особено внимание на инфраструктурната обезпеченост. Нито един от етапите в проектите на къщи не бива да бъде подценяван, тъй като може да създаде затруднения, забавяния или неприятности в бъдеще.

 


Преработване /модификация/ на готов проект на къща


2. Проекти на къщи от най-опитните професионалисти

2. Проект на къща - външен дизайн.

 

Проектът на къща е като визуализиране на мечтите ви. Най-хубавото е, че в хода на проектиране при всеки примерен проект за къща, вие ще може да променяте вида. Не всяка представа в главата ви, е най-доброто решение за изпълнение. Най-добрият вариант е да видите своите мечти разчертани като проект на вашата къща и тогава да прецените дали това е домът, който искате.

По време на този етап ще можете да промените всеки елемент от проекта на къщата. Промените не са свързани само с визуалните модификации, но и с функционалните. Не бива да забравяме, че във вашия проект за къща са включени сложни системи и инсталации, които са изцяло съобразени с вашите желания и разбирания, като например СОТ, видео наблюдение и други.

Промените в проектите на къщи могат да бъдат от всякакво естество, както по-минимални, така и по-мащабни. Не бива да ви притесняват по-мащабните промени от проекта за къща, тъй като това е точният момент те да бъдат направени. Те могат да бъдат свързани с промени в габаритите на къщата, добавяне или премахване на помещения или дори цели етажи. Малките промени по проекта на къщата се вписват в категория „козметични“, но също са от голямо значение. Те могат се изразяват в смяна на материалите по фасадата, вида на отоплението и други.

 

ПРОЕКТИРАНЕ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ НА КЪЩА

„Вашият дом, вашата крепост“ – така искаме да се чувствате във вашата къща и това е основна мисия още със съставянето на проекта. Най-важно от изпълнението на проекта е да имате дом, който ви носи удоволствие, сигурност и уют. В основата на проекта за вашата къща ще вплетем вашите разбирания и възгледи. Вашият проект на къща ще бъде огледало на вашите мечти и ще носи белезите на вашата същност.

Нито един проект за къща не бива да бъде подценяван, независимо от размерите, разположението или материалите, в които ще се работи. Много архитекти пренебрегват проектите на къщи, които са с по-скромни размери. Това обаче не бива да бъде така, тъй като всяка къща заслужава специално внимание. Нашите специалисти ще направят детайлен проект и на най-малката къща, тъй като това е част от професионалния им дълг.

Проектът за всяка нова къща е голямо предизвикателство за нашите специалисти. Това е така, защото тяхната отговорност е свързана с най-точното и прецизно излагане на вашите идеи в проекта на къщата. Те са свързани, както със стиловото разнообразие, така и с функционалността. Нашите специалисти ще се превърнат в „художници“ на вашите мечти и ще ги изложат черно на бяло в проекта на къща.

За разлика от апартаментите, които са ограничени от габаритите на жилищната сграда и лесно могат да бъдат определени като едностайни, двустайни, тристайни и т.н., то при проектите на къщите разнообразието е много по-голямо и сложно за изпълнение. В проекта за вашата къща може да бъде заложено тя да бъде еднофамилна или двуфамилна или повече. Може да се заложат и различен брой етажи и допълнителни постройки към основната. В днешно време има изключително разчупени и интересни решения за проекти на къщи, които са знак за непрекъснато развитие в бранша.

 

Проекти за преустройство и реконструкция на къщи


3. Проекти на къщи от най-опитните професионалисти

3. Проект на къща - вътрешна структура.

 

При вече съществуваща къща, също може да бъдат правени преустройства и реконструкции. Тези процеси също са свързани с проект, тъй като не са по-маловажни от основната част на постройката. Проектът за преустройство и реконструкция на къщата може да бъде свързан с пристройки, надстройки или разширения. Също така в проекта може да бъдат заложени и преустройства на вече съществуващите в къщата помещения.

Проектите, които са свързани с преустройство и реконструкция на къщи, не бива да бъдат подценявани. Без тях нито един строеж не може да получи разрешение. За да бъде проектът за къщата изряден и да получите разрешение за всички преустройствени идеи, нашите специалисти ще изготвят всички точно и прецизно.Инвестиционен проект на къща

 Тази част от проекта за къща е от изключително голяма важност, тъй като е свързана пряко с разрешението за строеж. По същество това е изготвянето на проектите, на база на които получавате строително разрешение за къщата. 


Първата стъпка от етапа за инвестиционен проект на къщата е получаването на визата за проектиране. Тя е нещо като документ, с който може да се постави начало. Последната стъпка е разрешението за строеж по проекта за къща. Разрешението се получава от узаконяващия орган, който в повечето случаи е Общината.

Инвестиционният проект на къщата може да бъде в една фаза, което включва само технически проект. Той също така може да бъде двуфазен. В този случай проектът за къщата включва идейна и техническа част. Какъв ще бъде проектът на къщата зависи от изискванията на клиента и спецификата на задачата за изпълнение.

 

Документи за проекти на къщи


За да бъде документално изрядно всичко по проекта на къщата са необходими определени данни. Това е изключително важна част, тъй като без нея не могат да бъдат предприети, каквито и да било действия. За да живеете спокойно и без притеснения в дома си, е важно да изкарате всички документи по проектирането на къщата.

 

Изходни данни и документи за проекти на къщи:

 

 

 • Скица с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план указваща начина на застрояване. Издава се от общинската администрация след попълване на заявление по образец и представяне на документ за собственост;

 

 • Становища и данни от експлоатационните дружества – ВиК, Енерго и др. Всяко от тях се издава от съответното дружество след попълване на заявление по образец, документ за собственост и виза за проектиране;

 

 • Геодезическо заснемане на терена, за който е предвиден проекта за къща;

 

 • Геоложки и хидроложки проучвания на терена.

 

Цялостният проект на къщата съдържа и по-малки проекти, които са неизменна част. Той е разделен на няколко части, които са свързани с основни дялове в къщата. Всеки по-малък проект се нарича проект по специалност. Всеки от елементите е свързан със системи, които ще се инсталират и са разписани в проекта за къщата, като например вентилационна, отоплителна и т.н. Тук са включени и част водопровод, канализация, електро и други. Всеки проект по специалност се разписва към цялостния проект на къщата.

 

Допълнителни проекти за къща:


Всеки проект на къща е съставен от желанията и нуждите на нашите клиенти. В основата им стоят техните разбирания, вкус и усет. Проектите на къщи са като огледало на образа на хората, за които се правят. Характерните им отличителни черти обикновено приличат на собствениците им – стабилност, хармония, мащабност и т.н. Проектът на къщата най-често проектира мечтите, които с наша помощ да станат реалност.

Може би имате представа за всеки детайл от вашия проект за къща – колко да е голяма, накъде гледа, какви да са верандите, градинката, гаражът. В проекта за къща в главата ви има и пространство, където да си играят децата, определено място за кабинета, спалните. Следващата крачка е този проект да стане реален и къщата ви да придобие физически измерения.

Във всеки проект за къща могат да бъдат заложени всякакви допълнителни проекти, които да са част от цялостната концепция за къща. Те могат да бъдат, както за по-малки елементи като ограда, осветление, така и за по-големи проекти като басейн, цялостно озеленяване, площадки и други.

Не се притеснявайте да заявите своите желания за допълнителни проекти на къщата, тъй като те са неизменна част от вашия уют и комфорт. Ние предлагаме три различни нива за оборудване на вашия дом – икономичен, стандартен и премиум, които включват разнообразни пакети и гъвкавост при строителството и довършителните работи, както и съчетаването по между им. Наша мисия е чрез проекта за къща, както и допълнителните проекти да получите оптимална комбинация между традиции, професионализъм и иновации.

 

Авторски надзор


Надзорът по всички специалности гарантира правилното и точно изпълнение на проекта на къщата ви. По време на него се съблюдават архитектурните, инженерните, технологичните и строителни правила и норми и спомага за безпроблемното въвеждане на обекта в експлоатация. Непрекъснатият контрол на строителството има за цел да доближи максимално реализацията до идеята от проекта за къща, както и да се вземе най-правилното решение при възникнали промени в заданието по време на строителството или поява на непредвидени ситуации и технически трудности.

 

 Примерни проекти на къщи

 

 • Проект за урбан къща – в днешно време градското се е превърнало в култура и се налага като модел и в проектите за къщи. Модерните елементи, функционалността на къщата, както и отличното и вписване в градската среда, са отличителните и` белези. Проектът на къщата в стил урбан е често предпочитана и е сред тенденциите в бранша.

 

 • Проект за класическа къща – класиката никога не умира, какво по-сигурно решение за вашия проект на къща? Еднофамилна или двуфамилна, вашата къща ще има автентична визия и ще внася комфорт в ежедневието ви. В проекта на къщата ви могат да бъдат включени гараж, басейн или друго в зависимост от нуждите и желанията ви.

 

 • Проект за дървена къща – ако уютът и топлината, които внася къщата са най-важното за вас, може би най-доброто решение за вас е проект за къща от дърво. Тя се вписва идеално в пространство близо или сред природата. Също така в проекта за къщата ви може да се добави дървена постройка за вашите домашни любимци или по-голяма за други животни.

 

 • Проект за модерна къща – харесвате големи помещение, плаващи пространства отвътре или отвън, модерни елементи в дома си? Тогава вероятно най-подходящият проект за къщата ви е модерният. Точно такива са отличителни елементи на неговата архитектура. Проектът на къщата ви може да съдържа различни детайли от модерните тенденции в бранша, така че не се притеснявайте да развихрите фантазията си.

 

 • Проект за каменна къща – ако пространството, което имате е във вилна зона или сред планински терен, може би най-подходящият проект за вашата къща е от камък. Превърнете мечтата си в реалност – масивна и внасяща уют, с голяма тераса или просторен двор. Проектът за къщата ви може да има разнообразни елементи също изработени от камък, които да допълнят цялостния вид на архитектурата.

 

Имате нужда от проект на къща – какво ще напратим ние?


Тъй като проектът на къща е многокомпонентен процес, след обсъждането на идеи и намирането на правилните нужди, ще ви помогнем и за компетентен избор на материали и дизайнерски решения. Те са в основата на качественото извършване на последващите действия по проекта на къща. За изпълнението на всяка конкретна задача ще получите детайлна информация.

Ще осигурим контрол по качеството и стегнат график за изпълнение на последващите действия по проекта на къщата. За нас точността е от изключително голямо значение, затова строго ще спазваме сроковете. Още в началото ще ви представим окончателна цена за изпълнение на проекта за къща и ще бъдете наясно с планирането на разходи.

Доверете се на Hausmeister, за да сте спокойни, че ще си спестите всеки проблем от проекта за къща, през процеса на обсъждане на идеи, през изпълнението му, до финалния завършен вид. Ние като специалисти ще се погрижим за всичко необходимо като основна мисия по време на проекта за къща ще бъде вие да сте доволни от резултата и вида на дома си.

 

Защо да изберете нас за проекта на къщата си?Прецизността, точността и високото качество са еквивалент на „немско“. Ние работим точно така – по немски стандарт, но с български цени. Освен това всеки етап от проекта на къщата ви ще бъде професионално направен, естетически издържан и преценен до най-малкия детайл, защото това е в основата на всеки етап и елемент в работата ни. Крайният резултат и удовлетвореността на клиентите ни от него са част от основната ни мисия, затова всеки детайл от проекта на вашата къща, дизайна и материалите за последващите действия ще бъдат обсъдени подробно с вас.

Чистотата и точността в договорените срокове също са сред принципите ни за работа. Затова проектът на къщата ви ще бъде изготвен в уговорените предварително срокове, които ще са изцяло съобразени с вашата програма и нашите времеви критерии за изпълнение на услугата. Ние твърдим, че знаем какво е качествена работа и как да я свършим. За прецизното изготвяне на проект на къща са важни, както подходящо одит, така и професионалното изпълнение.

Можете да ни потърсите и да обсъдим вашите идеи и желания за проект на къща. Свържете с нас на телефон 02 9 30 30 или чрез сайта, като попълните заявката. Ние ще откликнем своевременно и ще обсъдим всичко необходимо, за да направим най-добрите предложения за проекта на вашата къща!

Заявка за оглед

 

 

 

 

 

 • Намиране на терен
 • Безплатен премиум проект
 • Административна и юридическа подкрепа
 • Прозрачна оферта до последния детайл
 • Гъвкави пакети за строителство и довършване – икономичен, стандартен и премиум.
 • Перфектно изпълнение с гаранция
 • Личен ръководител на всички дейности