Имуществено застраховане

 

 

 • Застраховка на имуществото от щети по време на ремонта - Обикновено попадат в изключенията при имуществените застраховки
 • Не е “професионална отговорност” Застрахова се и Възложителя, при това много и различни Възложители
 • Застрахова се съществуващо имущество като не се изискват предварителни огледи и описи
 • Различни обекти - Не се налага предварително одобрение на инвестиционни проекти

 

 

Застраховка на дома и офиса

 

Имуществена отговорност

 

 • Ремонтни дейности
 • Съществуващо имущество

 

Обща гражданска отговорност

 

 • Застрахована е отговорността на Хаусмайстер и неговите подизпълнители за причинени имуществени и неимуществени вреди на 3 - ти лица (съседи, случайни минувачи)

 

Какви рискове са покрити?

 

Всякакви внезапни и непредвидени щети, сред които:

 

 • Пожар, Мълния, Експлозия;
 • Наводнение, Проливен дъжд, Буря;
 • Земетресение, Свличане, Срутване на земни маси и скали;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Кражба (извършена от трети лица);
 • Грешки, липса на умения;
 • Щети нанесени на съществуващо имущество

 

Други условия

 

 • 6 месечен гаранционен период
 • Водещ австрийски застраховател с традиции и представителства в цялата страна
Предишна Следваща