Финансираме и застраховаме вашите идеи

Вземете потребителски кредит за времето, за което гледате един филм.

 

Hausmeister предлага възможности за финансиране на Вашия ремонт и избор между офертите на минимум три банкови институции в страната, в партньорство с кредитен посредник  Мъни Маркет.

 

  • Лихви от 7,50% при превод на работна заплата по сметка в банката!
Изберете най-подходящия за Вас потребителски кредит:
·         С лихвени условия и размер на кредита спрямо Вашия финансов профил
·         С размер на месечните вноски спрямо Вашите планове и възможности
Допълнителни предимства:
·         Отстъпка от лихвения процент при превод на работна заплата по сметка в банката
·         Улеснена процедура на кандидатстване и отговор в рамките на един работен ден
 
Пример:
 
ГПР: 8,05 % за кредит в размер 15000 лева, лихва 7.50%, срок на погасяване – 60 месеца, равни месечни вноски. 
Месечна вноска по кредита - 301,77 лева.
Обща дължима сума 18 141,15 лева.
 
При изчисляване на ГПР се включват:
·  Такса за предварително проучване 35 лева;
·  Месечна такса поддръжка на разплащателна сметка – 1.20 лв.
Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За референтен лихвен процент се ползва следния лихвен индекс: за кредити в лева 6-месечен SOFIBOR, Лихвената надбавка се договаря индивидуално. Посоченият пример е ориентировачен, при интерес ще получите Вашата индивидуална оферта!

 

 

Предишна Следваща