Общи условия за използване на сайта на Хаусмайстер

 

Правила за ползване на уебсайта на Хаусмайстер АД (www.hausmeister.bg)

 

При достъп до уебсайта на Хаусмайстер АД (www.hausmeister.bg) и/или на неговите партньори вие трябва да приемете правилата, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

 

Посещавайки уебстраницата на Хаусмайстер АД, вие приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и принципи единствено с цел да ви защитим и да ви осигурим безопасни и полезни минути при посещенията и използването на нашия уебсайт.

 

Хаусмайстер АД си запазва правото да променя, модифицира, премахва или добавя части от правилата за ползване на уебсайт www.hausmeister.bg по всяко време. В случай, че продължите да ползвате уебсайта www.hausmeister.bg след внасянето на промени в условията за ползване, това означава, че приемате тези промени.

 

Хаусмайстер АД, ЕИК: 203037803, е собственик на уебсайта www.hausmeister.bg. Всички приложения и модули на този сайт също са собственост на Хаусмайстер АД.

 

Съдържанието на уебстраницата е със защитени авторски права по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

 

Забранено е възпроизвеждане, промяна, публичен показ и друг вид използване на част или цялото съдържание на уебсайта в каквато и да е форма, в т.ч. копирането, предаването и съхраняването, без предварителното писмено съгласие на Хаусмайстер АД. Вие имате право да разглеждате уебстраницата на Хаусмайстер АД на своя компютър само за лични, нетърговски цели.

 

Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Хаусмайстер АД и този уебсайт.

 

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (www.hausmeister.bg), са собственост на Хаусмайстер АД и/или неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страницата на www.hausmeister.bg притежава Хаусмайстер АД.

 

При използването на материали от интернет страниците на www.hausmeister.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.

 

Всички търговски марки, цитирани в сайта, принадлежат на техните собственици.

 

При цитиране е задължително да се упомене източника на информацията - Хаусмайстер АД, а ако публикацията е в интернет, цитатът да бъде придружен с хипер-връзка (link) към този сайт.

 

Някои от услугите на този уебсайт, изискват да предоставите лични данни - име, телефонен номер, e-mail, адрес и др. В този случай ние гарантираме, че тази информация остава в Хаусмайстер АД и е достъпна само за тези служители на Хаусмайстер АД, които трябва да отговорят на вашето запитване. Ние може да бъдем задължени да споделим вашите лични данни с трети страни без вашето съгласие в случаите когото това се изисква или е разрешено от закона или чрез заповед на административен орган, правителствен орган или решение на съдебна инстанция (например, в резултат на съдебна призовка), когато не сте изпълнили своите договорни задължения като купувач и когато е необходимо с цел защита от измама или намаляване на риска.

 

Хаусмайстер АД не твърди и не гарантира, че сървърът не съдържа вируси или други компоненти, които биха могли да заразят, повредят или причинят вреда на вашия компютър или друг вид собственост, когато получавате достъп, разглеждате, сваляте или по друг начин ползвате този уеб сайт.

 

Хаусмайстер АД няма да носи отговорност за директни, косвени, специални, съпътстващи или последвали вреди, произлизащи от употребата или невъзможността за употреба на съдържаниетона този уебсайт, дори и в случай, че Хаусмайстер АД е било уведомено относно вероятността за подобни вреди.